دسترسی مستقیم به لینک های مقالات و ژورنالها خارجی (در حال تکمیل)
دسترسی مستقیم با سطح دسترسی عالی به بیش از --- پایگاه عمومی شد
دادن لینک مستقیم به 99 درصد مقالات معتبر در ژورنالها
مقالات ارشد و دکتری در مجله acm مقالات ارشد و دکتری در مجله asce مقالات ارشد و دکتری در مجله asme مقالات ارشد و دکتری در مجله ieee مقالات ارشد و دکتری در مجله oxsford مقالات ارشد و دکتری در مجله rse مقالات ارشد و دکتری در مجله sciencedirect مقالات ارشد و دکتری در مجله aspringercm مقالات ارشد و دکتری در مجله taylor francis مقالات ارشد و دکتری در مجله webof_science مقالات ارشد و دکتری در مجله wiley مقالات ارشد و دکتری در مجله worldscientific
مقالات ترجمه شده خارجی 99درصد رایگان ( در حال تکمیل)           مقالات ایرانی خرید اینترنتی (در حال تکمیل)
پایان نامه نوشته ای است که دانشجویان برای دریافت مدرک تحصیلی باید درمورد رشته تحصیلی خود در موضوعی خاص ارایه دهند . پایان نامه نباید موضوعی تکراری داشته باشد و هر دانشجو می بایست موضوع جدید مورد نظر خود را نگارش کند. به عبارتی این پژوهش باید نتیجه درسهای آموخته شده و واحدهای گذرانده شده باشد. پایان نامه بخش های مختلفی دارد که باید رعایت شوند مانند تعاریف، کلید واژه ها، تبیین اهمیت مساله مورد پژوهش، فرضیات، پیشینه تحقیق و منابع. نگارش پایان نامه ماهها طول می کشد و دانشجو موظف است که مرحله به مرحله برنامه ریزی داشته باشد.
دپارتمان پایان نامه دپارتمان مقاله دپارتمان اکسپت دپارتمان ترجمه تخصصی دپارتمان ثبت اختراع

سامانه پشتیبانی
Copyright © 2016 hamyareidea.com
.