مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد 1388

گرایش مدیریت صنعتی

 

رتبه

دانشگاه

نوع دوره

گرایش

19

دانشگاه تهران

روزانه

تولید

21

دانشگاه تهران

روزانه

تولید

78

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

تولید

79

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

تولید

81

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

تولید

99

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

تولید

109

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

تحقیق در عملیات

116

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

تحقیق در عملیات

150

دانشگاه اصفهان

روزانه

-

166

دانشگاه تهران

شبانه

تحقیق در عملیات

168

دانشگاه اصفهان

روزانه

-

172

دانشگاه شیراز

روزانه

تولید

269

دانشگاه علامه طباطبایی

شبانه

تولید

273

دانشگاه علامه طباطبایی

شبانه

تحقیق در عملیات

310

دانشگاه گیلان- رشت

روزانه

-

330

دانشگاه شیراز

شبانه آموزش محور

تولید

355

دانشگاه گیلان- رشت

روزانه

-

407

دانشگاه گیلان- رشت

شبانه

-

445

دانشگاه مازندران- بابلسر

شبانه

تولید

507

موسسه غیرانتفاعی کار قزوین

غیرانتفاعی

-

588

موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند- - فقط زن

غیرانتفاعی

مالی

768

غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد

غیرانتفاعی

-

783

غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد

غیرانتفاعی

-

مدیریت تکنولوژی


رتبه

دانشگاه

نوع دوره

66

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

339

دانشگاه علامه طباطبایی

شبانه – آموزش محور

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد 87


رتبه

رشته/گرایش

دانشگاه

روزانه/شبانه

16

مدیریت صنعتی/ تولید

تهران

روزانه

21

مدیریت صنعتی/ تولید

شهیدبهشتی تهران

روزانه

79

مدیریت صنعتی

تربیت مدرس

روزانه

169

مدیریت صنعتی/ تولید

علامه طباطبایی

شبانه

216

مدیریت صنعتی/تحقیق در عملیات

شهیدبهشتی تهران

شبانه

235

مدیریت صنعتی/ تولید

علامه طباطبایی

شبانه

264

مدیریت صنعتی

بین المللی قزوین

روزانه

296

مدیریت صنعتی/تحقیق در عملیات

علامه طباطبایی

شبانه

607

مدیریت صنعتی

غیرانتفاعی کار قزوین

غیرانتفاعی

630

مدیریت صنعتی / مالی

غیرانتفاعی ارشاد دماوند

غیرانتفاعی

800

مدیریت صنعتی

غیرانتفاعی کار قزوین

غیرانتفاعی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی کنکور سال 85


رشته و شهر قبولی

رتبه

مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران

11

مدیریت صنعتی / دانشگاه تربیت مدرس

23

مدیریت صنعتی / دانشگاه تهران

27

مدیریت صنعتی / گرایش تولید / دانشگاه شهید بهشتی

30

مدیریت صنعتی / گرایش تولید / دانشگاه شهید بهشتی

38

مدیریت صنعتی / گرایش تحقیق در عملیات / دانشگاه شهید بهشتی

89

مدیریت صنعتی / دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

122

مدیریت صنعتی / گرایش تولید / دانشگاه شهید بهشتی / شبانه

129

مدیریت صنعتی / گرایش تولید/ دانشگاه علامه طباطبایی / شبانه

156

مدیریت صنعتی / گرایش تولید/ دانشگاه علامه طباطبایی/ شبانه

191

مدیریت صنعتی / دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین/ شبانه

233

مدیریت صنعتی / موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی كار – قزوین

295

مدیریت صنعتی / موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی كار – قزوین

305

مدیریت صنعتی / گرایش تولید / دانشگاه مازندران/ شبانه

349

داوطلبان عزیز دقت داشته باشند، از آنجا که ضرایب و سرفصل های مطرح در آزمون گرایشهای مدیریت مالی و کارآفرینی تغییر نموده و این امر بر رتبه و تعداد داوطلبان سایر گرایشها تاثیرگذار است، لازم است در مقایسه رتبه های بدست آمده سالهای بعد از 1388 با محل قبولی به این مورد توجه نمایید .
منبع: سایت مدیران