زبان تخصصی صنايع
    *   زبان تخصصی مهندسی صنایع مولف : دكتر محمد فلاحی مقیمی(انتشارات سمت)

زبان عمومي صنايع
    * کتاب‌های لغت

    504
    Essential words-Barron’s
    Vocabulary for the High school students

    * کتاب گرامر

    Common Mistakes in Enghish
     TOEFL Longman session 2


تحقيق در عمليات
    * برنامه‌ريزي خطي و جريان‌هاي شبكه :مختار بازارا
    * تحقيق در عمليات :حمدي طه
    * تحقيق در عمليات :ليبرمن
    * برنامه ریزی خطی مولف : آریانژاد / سجادی
    * پژوهش عملیاتی، برنامه ریزی خطی و كاربردهای آن : محمد رضا مهرگان
    * مفاهیم ، نكات و حل مسائل پژوهش عملیاتی : محمد رضا مهرگان
    * تحقیق در عملیات : مازیار زاهدی ‌سرشت
    * تحقيق در عمليات : واين ال.وينستون

طرح ريزي واحدهاي صنعتي
    * طرح ريزي واحدهاي صنعتي مولف: جيمز مك‌گرگوراپل، ترجمه : اردوان آصف وزيري
    * طرح‌ریزی واحدهای صنعتی : تام كينز

احتمال مهندسي صنايع
    * آمار ریاضی : جان فروند(مركز نشر دانشگاهی)
    * كتاب آمار و احتمال : دكتر مجيد ايوزيان
    * مقدمه‌ ای بر احتمالات و آمار كاربردی مولف : رونالد والپول ، ترجمه : میر بهادر قلی ‌آریانژاد(دانشگاه علم و صنعت)
    * نظریه احتمال و كاربرد آن: تقی اخوان نیاكی (دانشگاه صنعتی شریف)
    * مبانی احتمال مولف : شلدون راس ،مترجم : همدانی / پارساییان(ناشر :‌ شیخ بهایی)
    * شریح كامل مسائل مبانی احتمال شلدون راس : سید مهدی سجادیه و دیگران
    * آمار و احتمال : بهمن هنری
    * آمار و احتمالات مهندسی : حسین سرمدی

كنترل موجودي
    * جزوه دكتر حجمي (دانشگاه صنعتي شريف)
    * برنامه ريزي و كنترل موجودي:دكتر فاطمي قمي
    * برنامه‌ريزي و كنترل موجودي :مونت گومري
    * برنامه‌ريزي و كنترل موجودي :علي حاج شيرمحمدي

آزمون کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه دولتی اواسط بهمن ماه و در دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

منبع : سایت مدیران