رشته مهندسی صنایع به این دلیل كه زمینه‌های گوناگون فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را با دید كلی‌نگر مورد توجه قرار می‌دهد، در افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیندها نقش موثری را می‌تواند ایفا كند. با گذشت زمان، صاحبان صنایع و سیاستگذاران امور اقتصادی به این نكته پی‌برده‌اند و همین امر باعث افزایش توجه به مهندسی صنایع به عنوان ابزاری در جهت انجام بهتر كارها گشته است.

از آنجایی‌‌كه وظیفه اصلی مهندسین صنایع، بهبود روش‌ها و افزایش بهره‌وری جهت استفاده بهتر از منابع و نیز مدرن كردن و اتوماسیون فرآیندهای تولید و طراحی فرآیندهای خدماتی به نحوی كارا است و با توجه به وضعیت كنونی صنایع و ارگان‌های خدماتی كشور، زمینه‌های خدمت زیادی برای دانش آموختگان این رشته مهیا است.

از آنجا كه ایران جزو كشورهای در حال توسعه است از سویی با افزایش مصرف داخلی، نیاز به توسعه ابزارهای تولید و یا بهبود روش‌های تولید و افزایش بهره‌وری به منظور استفاده مناسب‌تر از منابع تولید به شدت احساس می‌شود و از سوی دیگر، كشور وارد عرصه‌هایی از خدمات می‌گردد كه تاكنون تجربه آن را نداشته است. (به عنوان مثال می‌‌توان به تجارت الكترونیك، بانك‌داری الكترونیكی و... اشاره كرد) در هر دو زمینه، مهندسی صنایع و سیستم، نقش موثری ایفا می‌كنند و بنابراین نیاز كشور به این رشته، هم‌اكنون بسیار زیاد بوده و در آینده نیز همچنان ادامه و افزایش خواهد داشت. از لحاظ زمینه كلی كار، صرف نظر از برخی كارهای ویژه، تفاوت چشمگیری میان مهندسین صنایع و سیستم در بازار داخلی كشور وجود ندارد.

منبع : سایت unp