1 1 1 1
object/upload/baner/admin/139a3_1.gif
object/upload/baner/admin/04fde_karnameh.gif

رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها، تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی وایمنی صنعتی است.البته گرایش های ذکرشده درسطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکد یگر ندارد ، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش های فوق ازمیان 142واحدی که دردوره ی کارشناسی می گذارنند تنها10تا15واحد شان بایکدیگرمتفاوت است.(گرایش ایمنی صنعتی با25واحد اختصاصی متفاوت ، بیشترین تفاوت راباگرایش های دیگردارد).

که دانشجویان همین واحدهای متفاوت را نیزمی توانند در 8 واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند.برای مثال فارغ التحصیل گرایش تولید صنعتی می تواند به جای گرایش تحلیل سیستم ها فعالیت کند .
ما دراین بحث سعی برآن داریم تاچهارگرایش مهندسی صنایع را معرفی کرده ودروس مربوطه ی آنهارامشخص کنیم تاعلا قمندان هر چه بیشتر بااین رشته آشنایی پیدا کنند:

قبل ازبررسی چهارگرایش، لازم می دانیم دروس مشترک بین گرایش های مختلف مهندسی صنایع یادآورشویم:

ریاضی، معادلات دیفرانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، فیزیک،شیمی عمومی با آزمایشگاه،مبانی مهندسی برق با آزمایشگاه،اقتصاد مهندسی، نقشه کشی صنعتی،استاتیک،مقاومت مصالح،علم مواد،اقتصادعمومی،اصول حسابداری وهزینه یابی، ارزیابی کاروزمان، طرح ریزی واحدهای صنعتی، برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت آماری،تحقیق درعملیات، روشهای تولید، تئوری احتمالات وکاربردهای آن،آمار مهندسی ،آزمایشگاه اندازه گیری دقیق، کارگاه ماشین ابزار(ماشین افزار)، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریخته گری
گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها:
گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها تاحدودی جنبه نرم افزاری داردوبیشتربه ارائه ی راهکارهای سیستماتیک می پردازد.درواقع هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانندبابهره گیری از روشهای جدید و سیستماتیک ومدلهای ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی راتجزیه وتحلیل نموده و بیشترین رهنمودهارابرای استفاده از منابع موجود درعملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند.برای توضیح بیشترمهندس تحلیل سیستمهادرواقع اطلاعات جمع آوری شده رابا استفاده ازنرم افزارهای مختلف ومدل های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده موارد بدست آمده راتنظیم وثبت کرده و در اختیار واحدهای مختلف قرارمی دهد(حتی الا مکان اطلاعات رابه صورت نمودارنیزارائه میدهد) برای مثال دریک سیستم صنعتی باجمع آوری اطلاعات وهماهنگ کردن ارگانها وسیستم های مختلف(سیستم های کیفیت،سیستم های مالی، سیستم های تدارک، سیستم های حسابداری و...) وارائه چارتی کامل ازآنهاسعی برآن دارد تاسیستم ها راازنظرمدیریت زمانی(زمان سنجی) بهبود بخشیده،تقسیم کاررا به بهترین نحو بین نیروی انسانی وماشین آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم ها کاهش یابد (در مورد ماشین آلات به بررسی وثبت نواقص، ضعف قطعات وعلت کارافتادگی آنها می پردازد) خط تولید را موازنه کرده ونقاط گلوگاهی را مشخص می نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبودیافته وبالانس شود.
مهندسی تحلیل سیستم ها نسبت به سایرگرایش هابه بررسی جامع تر وکلان ترپروژه ها وسیستم ها می پردازد.
دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها:
زبان تخصصی، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی.
گرایش تولید صنعتی:

گرایش تولید صنعتی فن به کارگیری مهارتهای تکنیکی− اقتصادی و استفاده ی موثر و نظام یافته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب است.
مهندس تولید صنعتی با استفاده از علوم مختلفی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن فراورده ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمتهای مختلف یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کیفیت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کیفیت،راه های موثربه تولیدرسیدن فراورده ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می تواند انجام دهد او می تواند به گونه ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هدف متفاوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید .
مثلا قیمت هاکاهش یافته،ارزش افزوده بالا رفته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای حفظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هدف این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است. دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی :
زبان تخصصی،پروژه ی طراحی ایجاد صنایع، مهندسی فاکتورهای انسانی، برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع،برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات، اصول مدیریت و تئوری سازمان،پروژه،کارآموزی.

گرایش تکنولوژی صنعتی :

گرایش تکنولوژی صنعتی با بینش و دیدی فنی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می کند. کارشناسان این رشته که از نظر فنی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و فراورده های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور حفظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت حفظ و نگهداشت نظام فنی و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در افزودن کمیت و کیفیت فراورده ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طیف وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عینیت بخشند.آنها ازمرحله ی طراحی یک ایده ونمونه سازی آن گرفته تا مرحله ی ساخت وتدارک

امکانات تولید،همین طورمدیریت مراحل اجرایی، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضایعات ومنابع بروزآنها را شناسایی می کنند و می توانند تاثیرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هدف این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه است .


دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی:
ماشین های افزار، قیدوبندها (جیک و فیسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی
گرایش ایمنی صنعتی:
گرایش ایمنی صنعتی یکی ازگرایش های تازه تاسیس مهندسی صنایع درایران می باشد .
تکنیک ایمنی صنعتی به وسیله ی مهندسین قابل اعتماد برای اولین بار دراواخرسال 1950میلادی جهت ارزیابی ایمنی سیستم های نظامی و تعیین مشکلات ناشی ازغیرنرمال کارکردن آنها پایه گذاری شدوبعد ازآن استفاده ازاین روش به سرعت افزا یش یافت،به طوری که در ایالات متحده ی آمریکا و فرانسه ازآن به ترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کنکورد وایرباس استفاده شد و بعدها نیزاین تکنیک به ارزیابی ایمنی صنایع هسته ای توسعه یافت .
شاید تصوراینکه ایمنی وبهداشت حرفه ای می تواند نقش بسزایی در بهره وری بسیاری ازواحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثرافراد مشکل باشد. بدیهی است با وجود تمام مزایا و منافعی که گسترش و توسعه صنعت برای نسل بشربه دنبال داشته است، سرمنشاخطرات ونارسائی های مختلف نیزبوده است که آمارنگران کننده وبعضاوحشتناک حوادث کوچک وبزرگ که هرلحظه درگوشه ای ازاین دنیای پهناور رخ می دهد بیان کننده ی همین امراست .
این گرایش تلفیقی ازمهندسی و بهداشت می باشد ومهندسین این گرایش با کاهش آسیب هاوخطرات انسانی محیط کار،ماشین آلات، مواد خام ونظم ونظافت کارگاهی سعی بربهره ور کردن واحدهای صنعتی یک کارخانه را دارند .
برای توضیح بیشترفرض کنیداگریک فرد درکارخانه دچارصدمه ای شود عواقبی همچون افسردگی فرد و سایر کارکنان،ازکارافتادگی، به وجود آمدن محدودیت های اقتصادی برای فرد، توقف دستگاه یا قسمتی که فرد مشغول است(حتی برای مدتی کوتاه )،افزایش مخارج (درمانی و تعمیری) آن واحد ودر نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری را به دنبال دارد.
ازاین رو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای اهمیت ویژه ای می یابد .(چون نتیجه تمام موارد فوق به افزایش بهره وری واحدهای صنعتی خواهد انجامید.) واهمیت نیاز به این گرایش درصنعت بیشتر روشن می شود.
دروس تخصصی گرایش ایمنی صنعتی:

ایمنی در برق، اعلام و اطفاء حریق، دیگها و ظروف تحت فشار ، عوامل شیمیایی محیط کار ،حفاظت صنعتی (ایمنی صنعتی)، مهندسی احتراق، گاز رسانی،کارآموزی.
*قبل از بررسی چهار گرایش مهندسی صنایع لازم دیدیم زمینه های کاری مهندسی صنایع را که در مرحله ی قبل به صورت مختصر بیان کردیم به صورت مفصل تر و واضح تر برای علاقه مندان بیان کنیم ودر پایان نیز درامد مهندس صنایع را (البته در خارج از کشور) مورد بررسی قرار دهیم

 

1_مدیریت تولید Manufacturing management:

از انجایی که اعتبار هر کشور صنعتی به توانایی ان کشور در تولید موثر بستگی دارد در کشورهای صنعتی به این گرایش توجه بسیاری می شود.مهندسان تولید در راستای کسب مزیت هایی در رقابت های جهانی ازمهندسی شیمی مهندسی مکانیک و اقتصاد همراه با مهندسی صنایع بهره می گیرند تا مسایل طراحی توسعه و اجرای عملیات سیستمهای تولیدی پیشرفته را به طور موثر حل کنند.

 

2_مدیریت مهندسی Engineering management:

در چند دهه اخیر این زمینه پیشرفت زیادی داشته است . دلیل این پیشرفت را در سه سطح می توان دید. درسطح ملی تلاش برای رهبری تکنولوژیکی که از کمبود مواد اولیه بهره وری پایین و افزایش رقابت بین المللی ناشی می شود توسعه تکنولوژی های جدید و مدیریت سیستم های تکنولوژی را ایجاب میکند.

در سطح صنعت مدیریت بدون مهندسی با مشکل روبرو شده است ونقش مهم مهارت های مهندسی واطلاعات در مدیریت سیستم های مهندسی مشهود است.در سطح فردی مهندسانی که در نتیجه ی موفقیتهای فنی شان به مدیریت کشیده می شوند هر چقدر هم ازنظر فنی قوی باشند برای رویارویی با پیچیدگی های مسيولیت مدیرت اماده نیستند.

 

3_سیستم های تولیدی Production systems :

این زمینه بر روی طراحی وکنترل تولید توزیع وسیستم های خدماتی تاکید دارد و شامل طراحی کارخانه طراحی حمل ونقل برنامه ریزی تولید کنترل موجودی وبرنامه ریزی وکنترل تولیدی وتوزیع می باشد.

 

4_مهندسی مالی Financial engineering:

مهندسی مالی برای کسانی که مایل به کار بانکداری مدیریت مالی و امور مشاوه ای مالی هستند طراحی شده است.اموزش در این زمینه شامل فرایندهای احتمالی بهینه سازی محاسبات وبازارهای مالی وکاربرد انها می باشد.

 

5_مهندسی کیفیت Quality engineering:

به دلیل رقابت روز ا فزون بین الملی که توجه به بهبود کیفیت محصولات وخدمات را اجتناب ناپذیر ساخته است وبه دلیل پیچیدگی روزافزون سیستمهای تولیدی وخدماتی کنونی امروزه به مهندساین است که بتوانند با مفاهیم وابزارهای فنی ومدیریتی سیستمهای کیفیت را اجرا و هدایت کنند.گرایش مهندسی کیفیت در مهندسی صنایع تلاش درجهت تربیت چنین افرادی دارد. اموزش در این زمینه برمبنای بهبود کیفیت استراتژی های کیفیت سازمانی و روشهای اماری تاکید دارد.

 

6_مهندسی سیستمهای اطلاعاتی Information systems engineering:

این گرایش برای کسانی طراحی شده است که مایل به یادگیری مهارت های مهندسی ومدیریتی با تاکید بر سیستم های اطلاعاتی ومحاسباتی هستند علاقه مندان به این گرایش با توانایی های نظیر برنامه نویسی کامپیوتر ومهارت های مربوط به سیستم های اطلاعاتی و اشنایی با نرم افزارهای متفاوت قادرند سیستمهای اطلاعاتی را برای کنترل زنجیره عرضه تولید و تجارت طراحی کننده بجز زمینه های شغلی فوق الذکر بارزترین حیطه کاری مهندسین صنایع(بخصوصدر کشورمان ایران)کارخانجات وسازمان های تولیدی می باشد.

 

*دامنه ی حیطه های کاری مهندسی صنایع به سرعت با گذشت زمان گسترش یافته و زمینه های کاری مهندسی صنایع روز به روز افزایش میابد. مهندسی صنایع معرفی
مهندسی صنایع عبارت است از اصول و تکنیکهایی که به منظور بهبود و طراحی و نصب سیستمهای شامل انسان و موادو انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالا ها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب به کار می روند.

 

برای بررسی و ارزیابی این سیستم ها دانش و مهارت های علوم ریاضی فیزیک و اجتماعی به همراه متون و تکنیک های طراحی مهندسی مورد نیاز است . بر خلاف سایر مهندسی ها که به ماهیت فنی فرآیند ها می پردازند یک مهندس صنایع می کوشد با دید کلی و سیستماتیک و با دانش بسیار موثری که در پیشبرد هدف های سازمان دارد به مسائلی همچون بهره وری در مدیریت منابع انسانی روشها و تکنولوژی بپردازد .

در واقع مهندسی صنایع تنها مهندسی است که به عامل انسانی به عنوان یکی از مولفه های اصلی یک سیستم می نگرد . در نتیجه مهندسان صنایع برای امور برنامه ریزی و کنترل و بهبود فعالیت موسسات به خدمت گرفته می شوند .با توجه به اطلاعاتی که یک مهندس صنایع دارد بستر لازم را برای تعامل تخصصهای مختلف و کار گروهی به بهترین وجه ممکن ایجاد نموده و در نتیجه با عملکرد ویژه خود سعی در ارتقا و بهبود مستمر ( کایزن ) سیستم می نماید که این باعث سهولت کارها راحتی کارکنان کاهش هزینه ها ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان می شود .

تاریخچه مهندسی صنایع

اولین جرقه های مهندسی صنایع به عنوان یک تخصص با آغاز انقلاب صنعتی در ابتدای قرن 19 زده شد . انقلاب صنعتی باعث به کارگیری نیروی انسانی بیشتر در صنایع و افول صنایع کوچک دستی شد . لذا با گسترش کارخانجات نیاز به تفکر مدیریتی و بهبود کیفیت بیش از پیش احساس شد . افراد بسیاری در جهت ارتقا کیفیت محصولات تلاش کردند . آدام اسمیت پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسم کار را داد . بموازات پیشرفت صنعت روش های حسابداری و هزینه یابی تحلیل علمی و آزمایشات و اثبات های علمی در طراحی و ساخت ابزارآلات بکار گرفته شد . در نتیجه این پیشرفت ها مدیریت علمی به عنوان طرحی نو مطرخ شد . اولین تلاش برای علمی شدن مدیریت از آمریکا آغاز شد تیلور و همسرش لیلیان و همعصران آنها با فرموله کردن اصول اساسی به عنوان روش های علمی مدیریت مدیریت علمی را به جهان شناساندند .در سال 1912 انجمنی برای ارتقا و رشد مدیریت بنا نهاده شد که در سال 1915 انجمن تیلور نام گرفت . این انجمن از سال 1934 با عنوان انجمن مهندسی صنایع فعالیت خود را ادامه داد و به زودی مواد درسی و مدرک مهندسی صنایع مطرح گردید و در نهایت دانشکده های مهندسی صنایع ایجاد و توسعه یافتند .

تاریخچه مهندسی صنایع در ایران
در سال 1336 رشته مهندسی صنایع با نام رشته ماشین افزار تا مقطع کارشناسی ارشد در هنرسرای عالی در کنار رشته های جوش و مکانیک و عمران ( راه و ساختمان ) بوجود آمد . به دنبال تاسیس یک مرکز تعلیم و تربیت حرفه ای هنرستان صنعتی نمونه و دانشسرای عالی صنعتی پا به عرصه وجود گذاشتند که در دوره های سه ساله لیسانس می دادند . در سال 48 نام رشته ها تغییر کرد و ماشین افزار تبدیل به تولید شد و هم اکنون نیز تحت عنوان مهندسی صنایع آن را می شناسیم .


ضرورت و اهمیت مهندسی صنایع
امروزه با پیشرفت صنعت و جهانی شدن اقتصاد و با توجه به توانمندی های یک مهندس صنایع به اهمیت این رشته بیشتر واقف می شویم .

یکی از مهمترین مسائل در صنعت استفاده بهینه از منابع در دسترس می باشد .( منابع در دسترس شامل مواد منابع انسانی و ماشین آلات و...) همه این منابع برای رسیدن به کالای مطلوب هزینه هایی را در بردارد که باید این هزینه ها حداقل شوند.
البته کیفیت کالا و خدمات نیز نباید فراموش شود و کلید حل این مسائل در دست یک مهندس صنایع است که با توانمندی های خود می تواند راه گشای آن باشد .
مهندسی صنایع یک رشته مدیریتی نیست بلکه تخصص مهندس صنایع به عنوان ابزاری توانمند در خدمت یک مدیر قرار می گیرد یعنی بیشترین کمک به یک مدیر می تواند توسط مهندس صنایع انجام بپذیرد . البته با توجه به اطلاعات یک مهندس صنایع اگر بخواهند برای یک کارخانه از بین سه نفر با شرایط یکسان و رشته های تحصیلی مکانیک و برق و صنایع یک نفر را انتخاب کنند حتما مهندس صنایع را برمی گزینند .

ویژگی های مهندس صنایع

یک مهندس صنایع باید:
* تفکر فراگیر داشته باشد تا بتواند با نگرشی سیستماتیک اجزائ سیستم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به هم مرتبط سازد .
* خلاقیت داشته باشد تا بتواند با توجه به اطلاعات خود ( که مانند اقیانوسی از فنون و اطلاعات به عمق نیم متر است ) به بهبود سیستم جاری و یا ارائه طرحی نو بپردازد .
* یک رهبر گروه باشد تا بتواند علاوه بر طرح ریزی سیستم مورد نظر پیاده سازی و اجرا را نیز پیریزی نموده و نقش رهبری گروه ها را به خوبی ایفا کند .
* مدیریت زمان داشته باشد تا بتواند با توجه به اهمیت زمان در کارهای اجرایی خدمات و کالا ها را با کیفیت عالی و در حداقل زمان ممکن ارائه دهد .
* ارتقا دهنده بهره وری باشد تا به جای در جا زدن در جای خود و اکتفا به وضعیت فعلی با دانش خود سعی در افزایش بهره وری و بهبود وضعیت کاری ( هرچند کوچک ) بنماید .
مهندس صنایع علاوه بر موارد بالا باید خصوصیات رفتاری زیر را نیز در کار خود داشته باشد

صداقت امانت و قابلیت اعتماد در کار فعالیت و سعی و کوشش پیوسته مراعات محرمانه بودن اطلاعات کسب شده در طول انجام کار ارائه تحلیل های مالی و اطلاعات صحیح و کامل و به موقع و در صورت اشتباه شدن اقدام فوری نسبت به تجدید و تعویض آنها و نظارت و مراقبت مسئولانه از تمام منابع و دارایی های سپرده شده و تبعیت از تمامی قوانین جاری و آئین نامه های اجرایی حاکم.

منبع : سایت unp

دسته بندی
بدون مجموعه

ghjg...

تست 1...

تست 2...

سیب...

شسی...

zzxcz...

112311...

dfg...

تست 12...

تست 46...

fdfg...

خبر 2...

خبر 1...

خبر 1...

sobh_content 1188...

آموزش دوره html...

آموزش طراحی سایت...

آموزش دوره html...

آموزش زبان HTML 4 و HTML 5...

معرفی دانشگاه صنعتی شریف...

معرفی دانشگاه تهران...

معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوس...

معرفی دانشگاه اراک...

معرفی دانشگاه اصفهان...

معرفی دانشگاه ارومیه...

معرفی دانشگاه الزهرا...

معرفی دانشگاه رازی کرمانشاه...

معرفی دانشگاه علامه طباطبائی...

معرفی دانشگاه امام صادق علیه السلام...

معرفی دانشگاه ایلام...

معرفی دانشگاه بیرجند...

معرفی دانشگاه بین المللی امام رضا...

معرفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوی...

معرفی دانشگاه زنجان...

معرفی دانشگاه شهرکرد...

معرفی دانشگاه گیلان...

معرفی دانشگاه مازندران...

معرفی دانشگاه گلستان...

معرفی دانشگاه علوم پزشكي تهران...

معرفی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی...

معرفی دانشگاه تبریز...

معرفی دانشگاه کردستان...

معرفی دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی...

معرفی دانشگاه اراک...

معرفی دانشگاه ارومیه...

معرفی دانشگاه اصفهان...

معرفی دانشگاه الزهرا...

معرفی دانشگاه ایلام...

معرفی دانشگاه بجنورد...

معرفی دانشگاه بناب...

معرفی دانشگاه بوعلی سینا...

معرفی دانشگاه بیرجند...

معرفی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی...

معرفی دانشگاه تربیت مدرس...

معرفی دانشگاه حکیم سبزواری...

معرفی دانشگاه خلیج فارس...

معرفی دانشگاه دامغان...

معرفی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چا...

معرفی دانشگاه زابل...

معرفی دانشگاه سلمان فارسی کازرون...

معرفی دانشگاه سمنان...

معرفی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی...

معرفی دانشگاه سیستان و بلوچستان...

معرفی دانشگاه حکیم سبزواری...

معرفی دانشگاه خلیج فارس...

معرفی دانشگاه دامغان...

معرفی دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (س) قم...

معرفی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چا...

معرفی دانشگاه رازی...

معرفی دانشگاه زابل...

معرفی دانشگاه زنجان...

معرفی دانشگاه سلمان فارسی کازرون...

معرفی دانشگاه شاهد...

معرفی دانشگاه شاهرود...

معرفی دانشگاه شهرکرد...

معرفی دانشگاه شهید باهنر کرمان...

معرفی دانشگاه شهید بهشتی...

معرفی دانشگاه شهید چمران اهواز...

معرفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان...

معرفی دانشگاه شیراز...

معرفی دانشگاه صنعت آب برق...

معرفی دانشگاه صنعت نفت...

معرفی دانشگاه صنعتی اراک...

معرفی دانشگاه صنعتی ارومیه...

معرفی دانشگاه صنعتی اصفهان...

معرفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر...

معرفی دانشگاه صنعتی بیرجند...

معرفی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور...

معرفی دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا...

معرفی دانشگاه صنعتی سهند...

معرفی دانشگاه صنعتی سیرجان...

معرفی دانشگاه صنعتی شیراز...

معرفی دانشگاه صنعتی قم...

معرفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه...

معرفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل...

معرفی دانشگاه صنعتی همدان...

معرفی دانشگاه علامه جعفری...

معرفی دانشگاه علم و صنعت ایران...

معرفی دانشگاه علوم اقتصادی...

معرفی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اراک...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارتش...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسل...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایران...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایلام...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بابل...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهوا...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شیراز...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی قزوین...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی قم...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کردستان...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کرمان...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مازندران...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی همدان...

معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی...

معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی...

معرفی دانشگاه فردوسی مشهد...

معرفی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی...

معرفی دانشگاه کاشان...

معرفی دانشگاه قم...

معرفی دانشگاه فنی و حرفه‌ای...

معرفی دانشگاه گرمسار...

معرفی دانشگاه گنبد کاووس...

معرفی دانشگاه لرستان...

معرفی دانشگاه محقق اردبیلی...

معرفی دانشگاه مراغه...

معرفی دانشگاه ملایر...

معرفی دانشگاه ملی ایران...

معرفی دانشگاه نیشابور...

معرفی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان...

معرفی دانشگاه هرمزگان...

معرفی دانشگاه هنر تهران...

معرفی دانشگاه هنر اسلامی تبریز...

معرفی دانشگاه هنر اصفهان...

معرفی دانشگاه یاسوج...

معرفی دانشگاه یزد...

معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگ...

معرفی مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه ز...

معرفی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستا...

معرفی دانشگاه صنعتی مالک اشتر...

معرفی دانشگاه صدا و سیما...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی البرز...

معرفی دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهش...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین‌زهر...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهر...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرک...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علامه مجل...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی‌شهر...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند...

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج...

معرفی دانشگاه جامع علمی کاربردی هرند...

معرفی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد ف...

معرفی دانشگاه پیام نور اردبیل...

معرفی دانشگاه پیام نور مرکز کرج...

معرفی دانشگاه بجنورد...

معرفی دانشگاه ارشاد دماوند...

معرفی دانشگاه شمال...

معرفی دانشگاه علم و فرهنگ...

معرفی دانشگاه مفید...

معرفی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان...

معرفی مؤسسه آموزش عالی طبرستان...

معرفی دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نور...

معرفی مؤسسه آموزش عالی مازیار...

جدول زمان بندی آزمون های مختلف...

شرایط تحصیل در قبرس...

شرایط تحصیل در چین...

شرایط تحصیل در جمهوری چک...

شرایط تحصیل در هند...

شرایط تحصیل در کره جنوبی...

شرایط تحصیل در کانادا...

شرایط تحصیل در استرالیا...

شرایط تحصیل در لهستان...

شرایط تحصیل در ایتالیا...

شرایط تحصیل در آلمان...

شرایط تحصیل در فرانسه...

شرایط تحصیل در فنلاند...

تحصیل در آمریکا...

شرایط تحصیل در مالزی...

شرایط تحصیل در اتریش...

آموزش نرم افزار FLAC 3D...

آموزش نرم افزار FLAC 2D...

آموزش PFC...

آموزش Flac...

آموزش نرم افزار Flac...

آموزش نرم افزار PFC...

آموزش نرم افزار پی اف سی...

آموزش نرم افزار PFC 3D...

آموزش نرم افزار PFC 2D...

آموزش پی اف سی...

پژوهشکده ژئوتکنیک...

آموزش PFC دو بعدی و سه بعدی...

ژئوتکنیک چیست ؟...

انجمن ژئوتکنیک ایران...

آموزش Flac دو بعدی و سه بعدی...

نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیس...

سومین کنفرانس بین المللی ژئو تکنیک...

مهندسی عمران...

آموزش Plaxis دو بعدی و سه بعدی...

گرایش های مهندسی کامپیوتر مقطع ارشد...

مواد و ظرایب امتحانی مهندسی کامپیوتر مق...

منابع پيشنهادي مهندسی کامپیوتر مقطع ارش...

آموزش نرم افزار فلک سه بعدی...

آموزش نرم افزار فلک دو بعدی...

آموزش نرم افزار فلک...

آموزش پلکسیس...

آشنایی با نسخه های پلکسیس...

کارگاه مقاله نویسی ISI...

الگوی مقاله...

کتابچه مجموعه مقالات...

isi چیست ؟...

ارزش مقاله در پذیرش دکتری...

چگونه مقاله نویسی را شروع کنیم؟...

انواع مجلات ISI...

نکات اخلاقي در مقاله نویسی...

ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی...

یافتن مجله ISI...

روش های پیش بینی زلزله ناشی از علائم سطح...

دانلود پرو‍ژه اي در زمينه سد هاي خاكي با...

نشست سطح زمین با نرم افزار plaxis...

مدلسازی عددی با نرم افزار plaxis...

جابجایی پوشش تونل نرم افزار plaxis...

شکم دادگی ستون با نرم افزار plaxis...

فشار وارد بر پیشانی در تونل های حفاری ب...

دانلود کتاب ماشین های حفر تونل در سنگ س...

دانلود کتاب مکانیک خاک کریگ Craig...

دانلود کتاب مکانیک خاک غیر اشباع...

دانلود کتاب مدیریت و طراحی تونل...

دانلود کتاب اساس مهندس ژئوتکنیک داس (وی...

دانلود کتاب مکانیک خاک کاربردی با استفا...

دانلود کتاب خاکریز های واقع بر خاک های ...

دانلود کتاب حفاری و مکانیک تونل...

دانلود کتاب پلاستیسیته و ژئوتکنیک...

دانلود کتاب زمین شناسی مهندسی پرایس...

دانلود کتاب تکنولوژی سانتریفوژ در ژئوتک...

دانلود کتاب ژئوتکنیک حقوقی و مهندسی پی...

دانلود کتاب مهندسی خاک و سازه پی های عم...

دانلود کتاب مکانیک خاک و پی اتکینسون...

دانلود کتاب تونل در سنگ های نرم...

دانلود کتاب مهندسی شمع...

دانلود کتاب مهندسی ژئوتکنیک دریایی...

دانلود کتاب اصول مهندسی پی داس (ویرایش ...

دانلود کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک داس (و...

دانلود Ensoft LPile 2015 بهمراه آموزش ن...

دانلود GeoStudio 2012 فول لایسنس بهمراه...

دانلود Plaxis 8.2 بهمراه آموزش نصب...

دانلود GeoStudio 2007 بهمراه آموزش نصب...

دانلود LimitState Geo 3.2 بهمراه آموزش ...

بررسی میزان نفوذ پذیری آلاینده های نفتی ...

نشست دینامیکی و جابجایی افقی خاک زیر پی ...

مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس-لا...

مقایسه رابطه اعداد نفوذاستاندارد وضربه ف...

بررسی پارامتر های تحکیم و تراکم در خاک ه...

مدل سازی مکانیکی-حرارتی شمع های حرارتی ب...

بررسی تغییرات پارامترهای دینامیکی ماسه ف...

بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح σK د...

تاثیر تثبیت بیولوژیکی خاک بر منحنی نگهدا...

ترمیم ژئوتکنیکی یک کانال ساخته شده درخاک...

بررسی ارتباط زاویه اصطکاک داخلی خاک باپا...

بررسی اثر ساختار بر روی پارامترهای مقاوه...

بررسی آزمایشگاهی تاثیرتاریخچه تنش بررفتا...

بررسی پایداری تونلهای کم عمق با استفاده ...

تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی خاک ماسهای تو...

بررسی امکان استفاده از روشهای مکانیزه در...

اهمیت عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در ...

بررسی اثرات زلزله های حوزه دورونزدیک برط...

خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی ...

تأثیر تغییرpH اولیه بنتونیت بر برخی مشخص...

آزمایش بارگذاری صفحه استاندارد جهت بررسی...

توسعه یک مدل جامع لایه مرزی خاک - سازه ب...

بررسی تاثیر تقذم و تاخر اشباع بر روند تغ...

بررسی اثرات رفتاری و اقتصادی ضریب مقاومت...

ارزیابی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی تو...

بررسی آزمایشگاهی اثرات نانو ذرات بر خصوص...

بررسی آزمایشگاهی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت...

ارزیابی پتانسیل روانگرایی به کمک عدد نفو...

مدلسازی سازه های ژئوتکنیکی بامنظور کردن ...

بهینه سازی محل و نوع هسته سد خاکی گیوی ب...

بررسی خصوصیات جرم و فنر معادل برای لایه ...

صحت سنجی آییننامه 2800 به کمک روش المان ...

بررسی رفتار ماسه فیروزکوه تحت افزودنی نا...

آنالیز اعتماد پذیری پایداری شیروانی های ...

بررسی اثرتثبیت کننده و تسلیح کننده زیست ...

مدل عددی توسعه یافته برای تحلیل پاسخ خطو...

شبیهسازی عددی نشست القایی زمین پشت دیوار...

ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاک با استفاده ا...

تحلیل پس آیند جریان آب بر مکانیسم شکست ش...

معرفی آزمایش شکست هیدرولیکی در تعیین تنش...

بررسی خواص مهندسی رس بستر راهها در نوار ...

بررسی پاسخ لرزه ای سدهای خاکی باطله در ب...

بررسی پایداری یک شیب خاکی با استفاده ازم...

بررسی تاثیر شمع در پایدارسازی یک شیب خاک...

جایابی سنگ شکن درون معدنی سنگ باطله های ...

بهینه سازی انفجار کنترل شده در سنگ های د...

تحلیل قابلیت اطمینان دیواره ی بلوک تکتون...

مقایسه نتایج مدلسازی یک شمع منفرد در نرم...

استفاده از داده های آزمایشات محلی در برا...

بررسی اثرات شمع و ستون سنگی در کاهش روان...

ارائه نموگرام هایی برای محاسبه ی ضریب اط...

بررسی دینامیکی دیواره گود پایدارسازی شده...

بررسی خصوصیات ماسه مسلح شده رباط همدان ب...

بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی مصالح د...

تاثیر هیدراسیون اولیه بنتونیت در فرایند ...

بررسی نانو سیلیس بر خصوصیات تورمی تراکمی...

پیش بینی طبقه بندی جنس خاک با استفاده از...

بررسی و مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی...

مدلسازی سه بعدی دیوار میخ کوبی شده:مطالع...

بررسی ناحیه الاستو پلاستیک در تونل های د...

مروری بر استفاده شبکه عصبی مصنوعی در علم...

کاربرد پدیده قوسزدگی در مهندسی ژئوتکنیک...

بررسی تأثیر درجهی شیب در تحلیل پایداری ش...

تأثیر هیدراسیون اولیه در فرایند اندرکنش ...

بررسی پایداری شیروانی تحت اثر ترانشه برد...

بررسی تأثیر مشخصات میخ بر عملکرد شیروانی...

بررسی روش های ارزیابی پتانسیل روانگرایی ...

ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات ژئوتکنیکی و ژ...

تحلیل لوله های مدفون انتقال آب با استفاد...

تاثیرتغییر دی الکتریک آلاینده آبی بررفتا...

بررسی نحوه ی تعیین تراز،محل و نوع آبگیری...

بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن درب...

بررسی تاثیر دامنه بارگذاری دینامیکی بر ظ...

بررسی روش های متراکم سازی خاک در ترانشه ...

بررسی کیفیت ساختمان سازی در مناطق حاشیه ...

آنالیز مقایسه ای پس آیند جریان آب بر مکا...

بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ماسه ای ...

بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری روی مقاومت ب...

اثرات پساب نساجی بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خ...

نقش معماران در کاهش خسارات زلزله...

تحلیل استاتیکی سدباطله شرکت معدنی و صنعت...

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای شه...

مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک باقی مانده ...

بررسی رفتار خاکها تحت بار سیکلی مطالعه م...

بررسی متدهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی بهس...

مطالعه موردی تاثیر لایه های سطحی سخت برع...

تحلیل پیهای سطحی واقع بر خاکهای دانهای و...

برآورد و پهنه بندی خطر زلزله د رکلانشهر ...

بررسی اثرات زیست محیطی و اقتصادی و اجتما...

اندرکنش خاک با FRP در رطوبت های مختلف...

ارزیابی آسیب پذیری پل قلعه کرمخان و طرح ...

بررسی تاثیر نیلینگ در پایداری یک شیب خاک...

بررسی تاثیر افزایش بنتونیت بر تراکم پذیر...

ارزیابی پایداری سدها با استفاده از تحلیل...

بررسی تاثیر حفاری تونلهای دوقلو برجابجای...

بررسی زاویه گودبرداری درپایداری و تغییرش...

بررسی مکانیزم المانهای BE درسیستم نگهدار...

بررسی و شناسایی رفتارخاکهای مسئله دارشهر...

بررسی وضعیت پایداری شیروانی سدها مقایسه ...

کاربرد روش استحصال زمین ازدریا به شیوه خ...

بلند شدگی سازه ای زیر زمینی به علت روانگ...

بررسی تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استف...

شناسایی و رتبه بندی ریسک های عملیات حفار...

بررسی تأثیر شیب خاکی بر روی رفتار پی های...

بررسی عددی نشست ناشی از حفاری تونل در خط...

بررسی فشردگی پذیری خاک رس مونت موریلونیت...

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین رطو...

مروری بر کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در زمین...

بررسی و مقایسه رفتار گود میخکوبی شده در ...

بررسی تاثیرخصوصیات ژئوتکنیکی بردیوار خاک...

نقش زمین شناسی شهری در توسعه پایدار مطال...

بررسی عوامل مؤثر بر ضریب فشار جانبی خاک...

مروری بر مدلهای رفتاری پایه و جدید در عل...

مطالعه عددی رفتار منحنی مشخصه زمین درتون...

بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد باباحیدر...

مطالعات ژئوتکنیک و طرح علاج بخشی نمونه م...

پیش بینی برخی رفتارهای ژئوتکنیکی مقاومت ...

تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان مراغ...

پهنه بندی حساسیت سیلاب شهری در تأسیسات ت...

ارزیابی فرآیند تثبیت خاک رس و خاکهای مسئ...

پاکسازی خاک های آلوده با استفاده از روش ...

توسعه ی روش قطعات به حالت تقارن محوری در...

مروری بر خصوصیات حرارتی خاک و روش های تع...

بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئوت...

پهنه بندی خطر روانگرایی در شهر بندرعباس...

آنالیز تثبیت و پایدارسازی سازه های زیرزم...

صحت سنجی تحلیل سازه ای در نرم افزار ژئوت...

بررسی تأثیر تثبیت با سیمان لایه ی ماسه ا...

بررسی مقاوم سازی شیروانی ها با لحاف های ...

تغییرات خصوصیات ژئوتکنیکی مواد زائذ جامد...

بررسی پایداری شیب محل دفن زباله...

مطالعه عددی اثر خصوصیات ساختگاه بر فرکان...

کاربرد آزمایش نفوذ سنجی دینامیکی در کنتر...

تحلیل و بررسی پاسخ دینامیکی گروه شمع تحت...

بررسی عددی تأثیر ستون سنگی و شمع در کاهش...

بررسی تاثیرآلودگی به مواد هیدروکربنی بر ...

مقایسه دو عامل نفت و گازوئیل بر عملکرد م...

بررسی پاسخ دینامیکی شمع تک با باربری نوک...

بررسی تاثیر مدول برشی و میرایی در تحلیل ...

بررسی تأثیر آهک برروی خاک های مسئله دار ...

بهسازی خاک با استفاده از روش های میکروبی...

اثرات آلودگی و روش های آلودگی زدایی خاک ...

تحلیل رفتار پی گسترده متکی بر شمع، با اس...

مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای برشی خاک ها...

بررسی اثر پسماندهای پایه نفتی (روغن مستع...

بررسی آزمایشگاهی اثر مقدار و نوع ریزدانه...

بررسی بزرگنمایی آبرفت ها در مسیر متروی ق...

ارزیابی و کنترل مشخصات ستون های جت گروت...

تغییر مکان لرزه ای شیب های خاکی به روش ب...

مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های انتقال ...

بررسی تاثیر تراکم میخ ها بر روی رفتار دی...

آنالیز رفتارسنجی تنش- کرنش خاک ماسه ای T...

آنالیز رفتارسنجی تنش- کرنش خاک ماسه ای N...

آنالیز رفتارسنجی تنش- کرنش خاک ماسه ای S...

تولید بیوگاز در لندفیل و روش های کنترل آ...

مقایسه تحلیل پایداری سد خاکی مهاباد به ر...

بهسازی خاک با استفاده از بیوآنزیم ها...

بررسی روش های زیست پالایی در رفع آلودگی ...

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه ...

بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت...

بهینه سازی طراحی ژئوتکنیکی پی های عمیق پ...

بررسی ساختار های زیر سطحی و بهینه سازی ح...

مدل سازی لایه های زیر سطحی و بررسی آب ها...

بهسازی پی ساختگاه سد خاکی- مخزنی سیلوه ب...

مطالعه ژئوتکنیکی ساختگاه و تعیین پارامتر...

اطلاعات کارشناسی ارشد...

مطلب تستی برای مدیریت مالی...

برای مدیریت کارآفرینی...

ارشد جهانگردی...

مطلب تستی...

ارشد مدیریت IT...

اطلاعات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع...

تعداد سوالات و ضرایب دروس...

ضرایب دروس مدیریت صنعتی...

ظرفیت دانشگاه ها در MBA...

ضرایب دروس MBA...

منابع کنکور MBA...

کارنامه های سال 88...

کارنامه های سال 87...

مقایسه رتبه - محل قبولی MBA...

اطلاعات کارشناسی ارشد eMBA...

منابع کنکور مدیریت اجرایی...

ظرفیت دانشگاه ها در مدیریت اجرایی...

کارنامه های سال 87...

کارنامه های سال 88...

ضرایب دروس مدیریت بازرگانی...

بودجه بندی سوالات مدیریت بازرگانی...

مقایسه رتبه - محل قبولی مدیریت اجرایی...

اطلاعات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی...

منابع کنکور مدیریت بازرگانی...

ظرفیت دانشگاه ها در مدیریت بازرگانی...

کارنامه های سال 84...

مشاوره در نگارش مقاله ISI...

کارنامه های سال 85...

آئین نگارش پایان نامه...

کارنامه های سال 86...

راهنمای نگارش پایان نامه...

ارائه موضوع پایان نامه...

مراحل انجام پایان نامه ارشد و دکتری...

مشاوره انجام پایان نامه مدیریت صنایع...

کارنامه های سال 87...

کارنامه های سال 88...

مقایسه رتبه - محل قبولی مدیریت بازرگانی...

اطلاعات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی...

کانال تلگرامی ارشد و دکتری...

بودجه بندی سوالات مدیریت صنعتی...

نحوه نگارش مقاله...

ضرایب دروس دکتری مهندسی صنایع...

اولین مطلب معرفی مقالات صنایع...

منابع کنکور مدیریت صنعتی...

تحلیل آزمون سال 91 مهندسی صنایع...

ظرفیت دانشگاه ها در مدیریت صنعتی...

کارنامه های سال 84...

کارنامه های سال 85...

کارنامه های سال 86...

کارنامه های سال 87...

کارنامه های سال 88...

مقایسه رتبه - محل قبولی مدیریت صنعتی...

ضرایب دروس مهندسی صنایع...

منابع کنکور مهندسی صنایع...

کارنامه های سال 88...

گرایش ها وابعاد مهندسی صنایع...

زمینه های اشتغال مهندسی صنایع...

زمینه های فعالیت در مهندسی صنایع...

ظرفیت دانشگاه های روزانه سال 89...

ظرفیت دانشگاه های شبانه سال 89...

ظرفیت دانشگاه های غیر انتفاعی سال 89...

ظرفیت دانشگاه های بین الملل سال 89...

ظرفیت دانشگاه های پیام نور سال 89...

گرایش های مهندسی صنایع...

تحلیل آزمون سال 92 مهندسی صنایع...

تحلیل آزمون سال 93 مهندسی صنایع...

تحلیل آزمون سال 94 مهندسی صنایع...

گفتگو با رتبه 1 مهندسی صنایع سال 90...

گفتگو با رتبه 2 مهندسی صنایع سال 90...

گفتگو با رتبه 3 مهندسی صنایع سال 90...

ظرفیت پذیرش مهندسی صنایع سال 92...

رشته های مجاز به ثبت نام مهندسی صنایع...

گفتگو با رتبه 1 مهندسی صنایع...

گرایش های مهندسی صنایع دکتری...

مشاوره انجام پروپوزال و پایان نامه...

منابع کنکور مهندسی صنایع دکتری...

اکسپت و مقاله...

تعداد ارجاعات در مرور ادبیات...

میزان سهم نویسندگان در مقاله...

ساختار بخش مرور ادبیات...

مردود شدن مقاله...

جدید بودن منابع در مرور ادبیات...

نویسنده ی مسئول...

بخش مرور ادبیات در همه مقالات...

سرعت داوری مقاله در یک مجله...

نویسنده ی اول...

ACP چیست ؟...

تعداد نرمال نویسنده مقاله...

در مرور ادبیات چه باید نوشت...

زمان نوشتن مقدمه...

تعداد منبع مورد نیاز برای یک مقاله علمی...

cover letter...

کارهای غیر اخلاقی در مقاله نویسی...

ضریب تاثیر معیار ارزیابی مقاله...

پارافریز در مقالات...

نکاتی در تدوین مقدمه مقاله...

طرز نوشتن یک مقدمه کامل...

رضا محمدی – رتبه 125 رشته فیزیک ارشد 95...

سید مرتضی جابر موسوی – رتبه 1135 رشته زب...

سجاد اسدی – رتبه 52 رشته الهیات و معارف ...

رتبه 316 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95...

مرضیه اردکانی – رتبه 426 رشته تربیت بدنی...

حسن رضایی نژاد – رتبه 508 رشته مهندسی عم...

نسرین جلیلیان – رتبه 920 رشته زبان و ادب...

میررضا میرمناف زاده – رتبه 3 رشته حسابدا...

سعید براتی – رتبه 121 رشته مدیریت ارشد 9...

محمد کریمی – رتبه 286 رشته مهندسی مکانیک...

رضا محقق – رتبه 304 رشته علوم سیاسی ارشد...

عبدالکریم خوشمیرزاده – رتبه 437 رشته روا...

اکرم جعفری – رتبه 784 رشته تاریخ ارشد 95...

محمد علیزاده – رتبه 1565 رشته مهندسی عمر...

ایمان صابری – رتبه 786 رشته مهندسی مکانی...

حسین قربانیان – رتبه 241 رشته منابع طبیع...

علی اصغر اسماعیلی – رتبه 110 رشته مهندسی...

حسین فلاحی – رتبه 7 رشته بیوشیمی بالینی ...

مونا اصغرزاده – رتبه 369 رشته مدیریت ارش...

رتبه 339 رشته مهندسی عمران ارشد 95...

رتبه 19 رشته علوم تربیتی 2 ارشد 95...

متین رضایی – رتبه 2592 مهندسی کامپیوتر و...

محمد حسین قطره نبی – رتبه 1 رشته مهندسی ...

فرزاد راسخ – رتبه 233 رشته مهندسی عمران ...

رتبه 389 رشته حسابداری ارشد 95...

فرزاد جوکار – رتبه 273 مهندسی شیمی و رتب...

سید سجاد عابدی – رتبه 574 رشته مهندسی مک...

رامین سربازجدی – رتبه 2390 رشته مهندسی م...

حامد عدالت – رتبه 62 رشته هنرهای پژوهشی ...

رتبه 119 رشته علوم سیاسی ارشد 95...

رتبه 767 رشته مهندسی برق ارشد 95...

نیما نامور – رتبه 12 رشته مهندسی مواد و ...

میثم دلشاد – رتبه 1405 رشته مهندسی عمران...

مهین موسوی – رتبه 13394 رشته مهندسی کامپ...

محمد بهاری – رتبه 13 رشته مهندسی برق ارش...

محسن درویشی نژاد – رتبه 238 رشته مهندسی ...

رتبه 442 رشته معماری ارشد 95...

رتبه 3230 رشته مدیریت اجرابی ارشد 95...

حسین محمدی – رتبه 251 رشته مهندسی مکانیک...

رتبه 3 رشته علوم تربیتی 1 ارشد 95...

کمیل نصیری – رتبه 677 رشته علوم تربیتی 1...

سجاد کرمی – رتبه 1607 رشته مهندسی مکانیک...

رتبه 1614 رشته مهندسی برق ارشد 95...

حسین رضایی – رتبه 399 مهندسی شیمی و رتبه...

عابد دانش – رتبه 1 رشته منابع طبیعی ارشد...

رتبه 460 رشته حسابداری ارشد 95...

حسین درتومی – رتبه 101 رشته مهندسی نفت ا...

حسین جمالی – رتبه 821 رشته مهندسی عمران ...

امیرمحمد اخوان– رتبه 227 رشته مهندسی مکا...

علیرضا الهیاری – رتبه 72 رشته مهندسی مکا...

فرشید محمدخانی نژاد – رتبه 413 رشته مهند...

ارسلان امرانی – رتبه 952 رشته مهندسی مکا...

شاهین تبریزی – رتبه 2081 رشته مهندسی مکا...

سید محمدرضا حسینی – رتبه 186 رشته حسابدا...

رضا محرمی – رتبه 1618 رشته حسابداری ارشد...

رتبه 3191 رشته حسابداری ارشد 95...

محمدحسن شیرازی – رتبه 59 رشته مهندسی عمر...

احمد علیون – رتبه 121 رشته مهندسی شیمی ا...

حسن خلوتی – رتبه 37 رشته فیزیک ارشد 95...

محمد نادری – رتبه 65 رشته فیزیک ارشد 95...

محمدرضا مبارکی – رتبه 260 رشته فیزیک ارش...

سجاد صدیق – رتبه 36 رشته مهندسی مکانیک ا...

عمادالدین سرآمد – رتبه 62 رشته مهندسی مک...

علی آزادی فر – رتبه 460 مهندسی شیمی و رت...

محمداحسان اسلامی – رتبه 53 رشته علوم اقت...

فرزاد شریف زاده – رتبه 57 رشته الهیات و ...

رتبه 795 رشته مهندسی برق ارشد 95...

محمدحسن پوستچی – رتبه 13 رشته تاریخ ارشد...

اکبر سیفی – رتبه 11 رشته مهندسی کشاورزی ...

علیرضا عرب زاده – رتبه 2 رشته حسابداری ا...

رتبه 80 رشته ایمنی صنعتی ارشد 95...

رتبه 62 رشته مدیریت ارشد 95...

رتبه 11 رشته تاریخ ارشد 95...

میثم فرهمندی – رتبه 266 رشته مهندسی برق ...

درباره ژنتیک...

ثبت اختراع...

تعیین محیط رسوبی و پتانسیل ژنتیکی سازند ...

آموزش پایان نامه نویسی...

میکروسفالی...

ژنتیک پزشکی 2...

ژنتیک پزشکی 1...

ژنتیک پزشکی جلسه اول...

ژنتیک پزشکی جلسه دوم...

ژنتیک پزشکی جلسه سوم...

ژنتیک پزشکی جلسه چهارم...

مدلسازی حلالیت ۵،۲ -دی متیل هگزان و ۳-مت...

بهینهسازی پارامترهای مؤثر بر چاه آزمایی ...

آلودگی های قارچی در نمونه های ژنتیکی منت...

ارزیابی مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریو...

ارزیابی مقاومت به بیماری زردی فوزاریومی ...

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های عدس ( Lens ...

بررسی پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مورفول...

پایان مهلت ثبت نام در آزمون دکتری اعلام ...

سایر دپارتمان ها

کامپیوتر

ژئوتکنیک

پایان نامه و مقاله نویسی ISI

مدیریت MBA

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی

مدیریت کارآفرینی

جهانگردی

مدیریت دولتی

مدیریت IT

مهندسی صنایع

ژنتیک

ثبت اختراع

کلمات مرتبط
بدون مجموعه-