رشته های مجاز به ثبت نام دکتری مهندسی صنایع

رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی صنایع :

بر اساس اطلاعیه بهمن ماه ۱۳۹۰ سازمان سنجش آموزش کشور متقاضیان رشته های امتحانی گروه های فنی مهندسی، علوم پایه و کشاورزی می توانند بدون توجه به نوع مدرک کارشناسی ارشد خود در هر یک از رشته های آزمون دکتری شرکت کنند.

منبع : سایت پی اچ دی تست