مقطع دکترا

  دوره دکتری مهندسی صنایع بالاترین مقطع تحصیلی است که در این رشته به اعطای مدرک می‏انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و آموزشی است که موجب احاطه و دستیابی دانشجو به آثار علمی در زمینه مهندسی صنایع و توانائی او در تهیه متون تحقیقاتی، نوآوری کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در این رشته خواهد شد.

  گرایشهای دکترا دانشکده صنایع

  • مهندسی صنایع

  مقطع دکتری مهندسی صنایع مجموعه‌ای آموزشی تحقیقاتی با تأکید بر آموزشهای پیشرفته در مهندسی صنایع و تجزیه و تحلیل سیستم‌های صنعتی می‌باشد و هدف آن تربیت متخصصینی است که با بهره گیری از آموخته‌ها و دانش‌های مهندسی و دروس این مجموعه، توانایی شناخت و تحلیل و ارائه طرح برای سیستم‌های متشکل از انسان، مواد و ماشین را دارا باشند.

  فارغ التحصیلان این دوره دارای مهارت های زیر خواهند بود:

  • کشف و بررسی مشکلات وزارتخانه ها، سازمانهای ستادی و نظام های صنعتی

  • جستجوی ارتباط منطقی بین اجزاء انواع سیستم های تولیدی و غیرتولیدی

  • برنامه ریزی و ارائه مدل جهت کسب بهترین بازدهی از کارکرد سیستم ها

  • کنترل سیستم ها جهت پیگیری نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهایی

  • برنامه ریزی و شرکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی صنعتی

  • ارائه الگوهای مناسب برای طراحی واحدهای تولیدی عظیم کشور

الف- دروس اصلی 

 

ردیف

نام درس

واحد

1

فرایندهای احتمالی

3

2

بهینه سازی مدلهای غیرخطی

3

3

الگوریتم های متاهیوریستیک

3

4

مدلها و تکنیک های تصمیم گیری

3

5

کنترل کیفیت آماری پیشرفته 3

 

ب- دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

واحد

1

پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی

3

2

تئوری و کاربرد پایائی

3

3

تئوری بازیها

3

4

سیستم های دینامیکی

3

5

هوش مصنوعی و سیستم های خبره 3
6 مباحث ویژه 1 3
7 مباحث ویژه 2 3
8 طراحی و کنترل سیستم های تولیدی اتوماتیک 3
9 مدیریت سیستم های اطلاعاتی 3
10 سیستم های ساخت و تولید پیشرفته 3
11 مدلهای رگرسیون خطی 3
12 تئوری گراف 3

 

ج- دروس تحقیقاتی

 

ردیف

نام درس

واحد

1 آمادگی برای آزمون جامع  
2 پایان نامه 21

منبع : سایت iust