آیا تعداد زیاد ارجاعات در مرور ادبیات خوب است؟

لزوما خیر . معمولا مجلات خوب بیش از هر چیزی به کیفیت و مرتبط بودن ارجاعات ما در بخش مرور ادبیات نگاه میکنند نه لزوما تعداد انها .

منظور از کیفیت ، یعنی اعتبار و قوت علمی کتاب ها و مقالاتی که به آنها استناد میکنیم .

به عنوان نمونه ، اگر به یک مقاله از یک مجله ی بسیار سطح بالا ارجاع بدهیم ، بسیار ارزشمند تر از این است که به ده ها مقاله ک در مجلاتی بسیار با سطح پایین چاپ شده اند ارجاع دهیم .

منظور از مرتبط بودن این است که آیا حذف کردن این ارجاع تاثیری در محتوای مقاله میتواند داشته باشد؟

اگر جواب مثبت بود یعنی اینکه ارجاع مرتبط است . یعنی با حذف آن به محتوای مقاله ی ما لطمه میخورد.

خیلی وقت ها داورهای باتجربه وقتی که میبینند در مقاله ارجاعات زیاد غیر مرتبط وجود دارد ، میفهمند که نویسنده تازه کار است وبیشتر تلاش کرده است که به منابع دم دستی ضعیف بپردازد .