چگونه سرعت داوری مقاله در یک مجله را بسنجیم؟

طول فرآیند داوری به چند عامل مهم بستگی دارد :

  1. سرعت داوران و سردبیران مجله
  2. سرعت نویسندگان در بازنگری مقاله
  3. تعداد دفعات بازنگری مقاله

عامل اول تقریبا خارج از اختیار نویسنده است . اما میتوانیم در زمان انتخاب مجله حدی تقریبی از سرعت داوری مقاله در مجله بدست بیاوریم .

یکی از عواملی که تعیین کننده سرعت بالاتر مجله است ، تعداد شماره های مجله در هر سال است . معمولا مجلاتی که تعداد شماره بیشتری

در یک سال چاپ میکنند ، از سرعت بالاتری در داوری مقالات به نسبت مجلاتی که تعداد شماره های کمتری دارند برخوردارند.

همچنین میتوانید با بررسی زمان ارسال ، پذیرش و نیز زمان چاپ مقالات گذشته مجله که عموما در صفحه اول مقاله ذکر میشود ، سرعت

داوری ومقالات در این مجله را تخمین بزنید .