چه نکاتی را در هنگام نوشتن کاور لتر رعایت کنیم ؟

  1. در کاور لتر حتما عنوان مقاله را بنویسید .
  2. در کاور لتر توضیح دهید که چرا مقاله تان را برای این ژورنال فرستاده اید .
  3. در کاور لتر نکته کلیدی کارتان را توضیح دهید .
  4. در کاور لتر توضیح دهید که چرا مقاله تان برای خوانندگان این ژورنال میتواند جالب باشد .
  5. متن کاور لتر باید کوتاه و جامع باشد (فقط یک صفحه)
  6. در کاور لتر حتما بنویسید که این مقاله تنها برای این ژورنال فرستاده شده است .
  7. اگر مقاله تان بیش از یک نویسنده دارد ، در کاور لتر حتما بنویسید که همه نویسندگان در ارسال این مقاله به این ژورنال هم نظر هستند .
  8. متن کاور لتر را به صورت یک نامه کاملا رسمی و اداری بنویسید .
  9. در خاتمه نامه ، روش تماس با خود ، نظیر ایمیل و شماره تلفنتان را ذکر کنید . همچنین بهترین ساعتی که میشود با شما تماس گرفت را بنویسید .
  10. مطمئن شوید که کاور لتر شما حاوی اشتباهات املائی و انشائی نیست .