برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در پایین صفحه اطلاع رسانی نمایید تا توسط اساتید مجرب مشاوره و یا ثبت نام کنید.

پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک به نشانی http://www.iiees.ac.ir در زمینه های مکانیک خاک ومهندسی پی، مهندسی زلزله و دینامیک خاک تاسیس گردیده است و در راستای ارائه آخرین دستاوردهای دانش مهندسی می باشد و در  اکثر فعالیتهای ژئوتکنیکی همانند ،مکانیک خاک تجربی،زمین شناسی مهندسی ،ژئوفیزیک مهندسی،اندرکنش خاک و سازه، تجزیه و تحلیل طیف پاسخ لرزه ای و ارزیابی خطرات ژئوتکنیکی لرزه ای(زمین لغزش و روانگرایی) را تحت پوشش مطالعات خود قرار می دهد.

برخی از فعالیتهای این پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک در مدت تاسیس آن به شرح زیر قابل ذکر است:

    انجام تحلیل های نظری ، عددی و تجربی در زمینه های مختلف ژئوتکنیک لرزه ای از جمله تاثیرات ساختگاهی، اندرکنش خاک و سازه ،زمین لغزش،گسل و پهنه بندی.
    مطالعات نظری و تئوری در زمینه های اصلی ژئوتکنیک از جمله مدل سازی رفتار خاک ،مکانیک محیط های متخلخل ومسائل پایداری با هدف نوآوری و توسعه در روش های تحلیلی و آزمایشگاهی .

  • همکاری علمی- پژوهشی و فناوری با مراکز تحقیقاتی، آموزشی، انجمنها و سازمانهای داخلی و خارجی.
  • همکاری با صنعت و سازمانهای اجرایی و جامعه مهندسین از طریق ارائه مشاوره.
  • ساخت،تولید و همچنین بهبود عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی و ساخت نیازهای آزمایشگاهی و میدانی در حوزه پژوهش.
  • بررسی رفتار دینامیکی و ظرفیت باربری لرزه ای پی های کم عمق و عمیق و دیوارهای حائل.   

پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک برای تحقق اهداف مذکور، برنامه‌های خود را در قالب گروه‌های پژوهشی زیر سازماندهی کرده است:

  • پی و ابنیه ژئوتکنیکی   
  • ژئوتکنیک لرزه‌ای
  • مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی
  • دینامیک خاک و سنگ

برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در باکس زیر مشاوره و یا ثبت نام کنید.