از جمله نرم افزارهای پرکاربرد گرایش ژئوتکنیک نرم افزار پلکسیس (Plaxis) می باشد و مورد استفاده مهندسین و مشاورین حوزه خاک و پی قرار می گیرد.

نرم افزار پلکسیس (Plaxis) از جمله نرم افزارهای پرکاربرد گرایش ژئوتکنیک می باشد و ساالهاست مورد استفاده مهندسین و مشاورین حوزه خاک و پی در ایران و جهان قرار می گیرد. نرم افزار پلکسیس (Plaxis) در نسخه های مختلفی ارائه شده است که بعضاً از نظر امکانات، کاربرد و لایسنس تفاوت های زیادی دارند :

نسخه های موجود در بازار ایران که مشاورین گرامی نیز از آنها استفاده می کنند مربوط به پیش از سال ۲۰۰۹ بوده و شامل عناوین زیر می باشند:

 • نرم افزار پلکسیس (Plaxis) که با عنوان پلکسیس دوبعدی (Plaxis 2D) نیز شناخته می شود. اغلب توانایی های نرم افزار پلکسیس در این نسخه موجود هستند اما کاربرد آنها منحصر به مسائل دوبعدی، کرنش صفحه ای و متقارن محوری می باشد و طبیعتا قادر به شبیه سازی مسائل سه بعدی نیست. آخرین نسخه موجود و کرک شده این نرم افزار Plaxis 8.2 می باشد .که در پایین تر مشخصات عمومی اشاره شده است .

از جمله قابلیت های نرم افزار پلکسیس (Plaxis) نسخه 8.2  می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • بارگذاری بصورت کنترل بار و کنترل تغییر مکان
 • مکان تحلیل پایداری و محاسبه ضرایب اطمینان به روش (c-phi reduction)
 • قابلیت شبیه سازی شرایط مرزی هندسی و شرایط مرزی جریان آب
 • قابلیت شبیه سازی فرآیند تحکیم و تحلیل اولیه فشار آب منفذی
 • امکان مدلسازی آیتم های سازه ای صفحه، ژئوگرید، ژئوتکستایل، انکر، تونل و …

معرفی نرم افزار Plaxis 3D Foundation :

 • این نسخه با عنوان پلکسیس سه بعدی (Plaxis 3D) نیز مشهور است و از نظر امکانات بسیار محدودتر از نسخه دوبعدی می باشد و نسخه ای  برای حل مسائل مربوط به پی می باشد. آخرین نسخه کرک شده آن Plaxis 3D Foundation 1.6 می باشد.
 • مش بندی در عمق قابل تغییر نیست و مش ایجاد شده در پلان در تمامی اعماق یکسان است.
 • امکان مدلسازی آیتم های سازه ای صفحه و شمع وجود دارد اما شبیه سازی ژئوتکستایل، ژئوگرید و تونل در آن مقدور نیست.
 • امکان تحلیل اولیه فشار آب منفذی وجود ندارد.
 • امکان تحلیل پایداری و محاسبه ضرایب اطمینان به روش (c-phi reduction) وجود ندارد.
 • شرایط مرزی بصورت استاندارد اعمال شده و کاربر قادر به تغییر آن نیست.

معرفی نرم افزار Plaxis 3D Tunnel :

 •  این نسخه با عنوان پلکسیس تونل نیز شناخته می شود با وجود نام گذاری سه بعدی برای این نسخه ، شبیه سازی مسائل در آن بصورت دو و نیم بعدی انجام می شود و بیشتر برای مسائل شبیه سازی با محوریت تونل مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از سال ۲۰۰۹ تغییرات عمده ای در نگارش های این نرم افزار صورت گرفت. نسخه های سه بعدی با یکدیگر ادغام شده و نقایص پیشین آن ها نسبت به نسخه دوبعدی برطرف شد.