تقویت رزومه با مقالات ISI برای قبولی در مصاحبه دکتری که دغدغه بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل می باشد.

بر اساس قوانین جدید وزارت علوم کسب رتبه علمی در کنکور دکتری به تنهایی کافی نبوده و بیشتر توانایی پژوهشی در حیطه مقالات علمی پژوهشی، کنفرانسی، علمی ترویجی حرف اول را خواهد زد . در مصاحبه های آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری ۴۰ درصد نمره به سوابق پژوهشی، ۳۰ درصد به سوابق آموزشی و ۳۰ درصد نیز به ارزیابی های جلسه مصاحبه اختصاص داده شده است.

نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی حداکثر تا 40 امتیاز :

 • مقالات علمی – پژوهشی ، و یا خارجی اعم از ISI، ISC، SCOPUS و یا گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) - حداکثر امتیاز 22 امتیاز -  (هر مقاله تا ۷ امتیاز- گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز-  برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز)
 • مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی - حداکثر تا 6 امتیاز - (هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء)
 • مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) - حداکثر تا 4 امتیاز - (مقالات خارجی تا ۲ و مقالات داخلی ۱ امتیاز)
 • تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی - حداکثر تا 4 امتیاز
 • کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد - حداکثر تا 4 امتیاز - (عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز)

 

جدول نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز) :

 • معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی - حداکثر تا 6 امتیاز - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
 • معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته -حداکثر تا 5 امتیاز - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
 • طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی - حداکثر تا 3 امتیاز - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
 • طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته - حداکثر تا 3 امتیاز - طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
 • برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی - حداکثر تا 5 امتیاز - (رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز. رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز، رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز )
 • مدرک زبان معتبر - حداکثر تا 8 امتیاز -طبق جدول مرتبط با زبان

 

جدول امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری (حداکثر ۳۰ امتیاز) :

 • جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه - حداکثر تا 30 امتیاز - بر اساس فراخوان (اطلاعیه منتشره)

 

نحوه محاسبه مدارک زبان در مصاحبه آزمون دکتری :

   IELTS Equivalent TOEFL IBT  TOEFL Computer  TOEFL PAPER+ TOLIMO حداکثر امتیاز
 ۱۰۰-۹۵  ۹/۰-۷/۵  ۱۲۰-۱۱۳  ۳۰۰-۲۶۳  ۶۸۰-۶۲۵  ۸
 ۹۰ 0.7  ۱۰۰ ۲۵۰  ۶۰۰ ۸
 ۸۵  5.6  ۹۱-۹۰  ۲۳۲  ۵۷۵ ۷
 80  0.6  ۸۰-۷۹  213  ۵۵۰  ۶
 75  5.5  ۷۰-۶۹  196  ۵۲۵ 5
 70  0.5  ۶۰-۵۶  173 ۵۰۰ 4
 65  5.4  ۵۰-۴۹  152  475  3
55  0.4  ۴۰-۳۹  133  450  2
 45  5.3  ۳۰-۲۹  113  425