وقتی یک مقاله ای توسط شما نوشته می شود .احتمالا برای شما باید خیلی مهم باشد که مقاله تان در یک مجله خارجی چاپ شود که مزایای خاص خود را دارد .این که مقاله در چه مجله ای چاپ شود هم به نوبه خود مهم است .

مجلات ISI و یا بین المللی به سه دسته تقسیم می شوند :

1 - مجلات با داوری (Peer Review) : مجلات بدون داوری فرآیند داوری خاصی ندارند و در صورتی که مقالات از قواعد مجله پیروی کرده باشند به چاپ می رسند. طبیعی است که چنین مجلاتی اعتبار علمی بالایی ندارند.

2 - مجلات بدون داوری (Non-Peer Review) :مجلات با داوری از اعتبار بالاتری برخوردار هستند. هر مقاله ای که به مجله ارسال می شود تحت داوری 2 یا 3 داور قرار می گیرد. در صورتی که مقاله استانداردهای مشخصی را دارا باشد بعد از مدت نسبتاً طولانی به چاپ می رسند.