برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در پایین صفحه اطلاع رسانی نمایید تا توسط اساتید مجرب مشاوره و یا ثبت نام کنید.

نرم افزار انجام شده در این مقاله : نرم افزار پلکسیس ( plaxis )

خلاصه مقاله:
پدیده گسلش به عنوان یکی ازتغییر شکلهای ماندگارزمین PGD اسیبهای قابل توجهی به سازه های نزدیک به آن وارده آورده است ازجمله سازه هایی که همواره تحت تاثیر این پدیده قرارمیگیرند خطوط لوله می باشد مشاهداتی کهاززلزله های گذشته 1999 ترکیه و تایوان و 2008 چین صورت گرفته نیز مبین این موضوع است ازاین رو بررسی اسیب پذیری و ارایه تمهیدات مهندسی لازم به منظور کاهش خسارت وارده به لوله ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد درتحقیق حاضر به منظور صحت سنجی نتایج مدلسازی فیزیکی اقدام به مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS شده و نتایج بین این دومدلسازی بحث و بررسی شده است

مشخصات نویسندگان :
اردشیر نوری کجوریان - دانش اموخته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان
سیدمجتبی موسوی - استادیارپژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سلمان نوری کجوریان - دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان

برای خرید و اطلاعات بیشتر به سایت سیویلیکا از اینجا وارد شوید .

برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در باکس زیر مشاوره و یا ثبت نام کنید.