برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در پایین صفحه اطلاع رسانی نمایید تا توسط اساتید مجرب مشاوره و یا ثبت نام کنید.

نرم افزار انجام شده در این مقاله : نرم افزار پلکسیس ( plaxis )

خلاصه مقاله:
ستون سنگی یک روش اصلاح خاک برای افزایش ظرفیت باربری و تقلیل نشست خاک پی زیر سازه می باشد. از ستون سنگی بیشتر در خاک های ریز دانه و خاک ماسه ای سست استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از روش اجزا محدود و به صورت سه بعدی توسط نرم افزارplaxis 3D foundation عملکرد ستون سنگی با بالشتک ماسه ای مسلح به ژئوگرید مورد بررسی قرار گرفته است . که در آن تاثیر وجود بالشتک ماسه ای به اضافه بالشتک ماسه ای مسلح در نحوه شکم دادگی ستون ها اعم از محل و کد ارتفاعی رخ دادن شکم دادگی ، قطر شکم دادگی و همچنین مقادیر تنتش در نقاط شکم دادگی ماکزیمم مورد بررسی قرار گرفته است .

مشخصات نویسندگان :
سیدحسین مصطفوی کلجاهی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،تبریز،ایران
عباس فیروزی کرمجوان - کارشناس ارشد ژئوتکنیک،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
فریبا بهروزسرند - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

برای خرید و اطلاعات بیشتر به سایت سیویلیکا از اینجا وارد شوید .

برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در باکس زیر مشاوره و یا ثبت نام کنید.