برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در پایین صفحه اطلاع رسانی نمایید تا توسط اساتید مجرب مشاوره و یا ثبت نام کنید.

نرم افزار انجام شده در این مقاله : نرم افزار پلکسیس ( plaxis )

خلاصه مقاله:
برآورد فشار لازم جهت پایداری پیشانی تونل یکی از مهم ترین عوامل در راندمان حفاری در مناطق شهری است، به علت اینکه اعمال فشار کمتر یا بیشتر از حالت تعادل به پیشانی تونل، به ترتیب موجب فرونشست و یا بالازدگی در سطح زمین می شود. در این مطالعه با مدل سازی عددی درنرم افزار اجزا محدود PLAXIS 3D TUNNELحداقل فشار لازم جهت پایداری تونل در یک خاک ماسه ای به ازای اعماق مختلف محاسبه شده است. همچنین با مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج مدل سازی آزمایشگاهی با مقیاس بزرگ، مکانیزم این ناپایداری مورد بررسی قرار گرفته است.

مشخصات نویسندگان :
مارال گوهرزای - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
علی نورزاد (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۴۰۶)
عضو هیات علمی، دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

برای خرید و اطلاعات بیشتر به سایت سیویلیکا از اینجا وارد شوید .

برای ثبت نام در دوره های آموزشی نرم افزارهای ژئوتکنیک اعم از نرم افزارهای plaxis ، pfc و flac می توانید با شماره 09100187726 و یا با با قرار دادن شماره  و ایمیل خود در باکس زیر مشاوره و یا ثبت نام کنید.