ردیف

نام درس های کد رشته 1148

تعداد سوالات

ضریب در گرایش مدیریت MBA

1

زبان تخصصی

100 1
2

ریاضیات عمومی 1 و 2 دوره فنی و مهندسی

30 2
3

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (GMAT)

40 2
4

دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات

0 0
5

زبان عمومی و تخصصی

0 0
6

زبان فارسی

0 0
7

نظریه های عمومی مدیریت

0 0

 

توضیح : آزمون GMAT از سه بخش زیر تشکیل شده است:
1. حل مساله: اگر از دوران راهنمایی یادتان باشد عموما مسائلی داشتیم نظیر یک نقاش دیواری را در مدت 2 روز و نقاش دیگری در مدت 4 روز ....، مسائل بخش حل مساله عموما در این حد هستند یعنی ریاضیات عمومی دوره راهنمایی و دبیرستان برای حل آنها کافی است چیزی که قرار است از شما بسنجند نه حل مسائل که حل صحیح آنها در کمترین زمان ممکن است.
2. کفایت داده ها: به این سوال دقت کنید : آیا x+y زوج است ؟ : 1. x فرد است 2. xy زوج است .
مسائل کفایت داده ها به این شکل هستند. حال شما باید با توجه به داده 1و2 بگویید که آیا با تنها یک داده می توان جواب سوال را پیدا کرد (توجه کنید که پیدا کردن جواب اصلا مهم نیست بلکه تنها باید تشخیص دهید با چه مقدار داده می شود جواب داد) یا با هر دو داده میشود پاسخ داد یا هر کدام از داده ها به تنهایی کافی است و یا با هر دو داده هم نمی شود به سوال پاسخ داد. که این حالتها معرف گزینه های الف، ب، ج، د هستند.
3. استدلال منطقی: در این نوع سوال معمولا یک متن به شما می دهند که شما باید آن را بدون توجه به درستی یا غلطی متن و یا تمامی اطلاعات و پیش فرضهای ذهنی قبلی خودتان ، با توجه و استدلال از متن بهترین گزینه را بیابید ، حتی خود طراحان و اساتید نیز ممکن است جواب غلط را انتخاب کنند بنابر این زیاد نگران جواب نباشید.

منبع: سایت مدیران