زبان تخصصی

 ریاضیات عمومی 1 و 2 دوره فنی و مهندسی

 استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (GMAT)

کتاب زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) تألیف دکتر داور ونوس

کتاب رياضيات عمومي، توماس – آپوستل – ليتهلد

كتاب GMAT نوشته اصلانی، مجبوری، و غفارزادگان (انتشارات نگاه دانش)

کتاب زبان تخصصی مدیریت تألیف مهندس آرمان اشراقی

کتاب ریاضیات 1و2 مسعود نیکوکار

کتاب كنكور كارشناسی ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته‌های MBA و مدیریت اجرایی ؛ ناشر :آزاد ؛ نویسنده : شهاب بچاری

کتاب اصول مدیریت Koontz

کتاب ریاضیات 1و2 ، فرزین حاجی جمشیدی (تست)

کتاب چگونه برای آزمون GMAT آماده شویم؟ ؛ احمد صداقت ؛ انتشارات نگاه دانش

کتاب 1000 تست زبان تخصصی مدیریت تألیف دکتر داور ونوس

كتاب های ریاضی عمومی 1 و 2 مسعود آقاسی – انتشارات نگاه دانش

کتاب دو جلدی GMAT احمد صداقت : (انتشارات نگاه دانش)

504

کتب ریاضیات عمومی 1 و 2 کارشناسی مهندسی

 

کتاب متون تخصصی مدیریت عمومی به زبان انگلیسی (خلاصه کتاب Stoner ) گردآوری دکتر اسماعیل پور و مهندس اشراقی

کتاب ریاضیات 1و2 ، معتقدی (پارسه)

 

Vocabulary for the High school students

   

Common Mistakes in Enghish

   

Essential words-Barron’s

   

TOEFL Longman (session 3 )

   

TOEFL Longman (session)

   

Developing reading skills

   

Stops to understanding

   

 

منبع:سایت مدیران