مهمترین شاخص های مقایسه وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور نسبت به یکدیگر یکی معدل موثر و دیگری میانگین وزنی نمرات خام آن ها است. به عبارت دیگر آنچه که رتبه داوطلبان را رقم می زند کمیت این دو شاخص است. لذا لازم است داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت برای مقایسه وضعیت تحصیلی خود نسبت به داوطلبان کنکورهای سالهای گذشته،  هنگام بررسی نمونه کارنامه ها، این معیارها را بیش از نمرات خام تک تک درس ها مدنظر داشته باشند.
کارنامه های زیر از سایت Modir.ir گرفته شده است. اما از آنجا که این سایت تنها نمرات خام کارنامه ها  و رتبه افراد را اعلام می نماید و این اطلاعات نمی تواند معیار خوبی برای مقایسه وضعیت تحصیلی افراد نسبت به یکدیگر باشد، میانگین وزنی نمرات خام هریک از کارنامه ها نیز (بر اساس ضریب هر درس در گرایش مربوطه) توسط کارشناسان مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران محاسبه شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

زبان عمومی و تخصصی

ریاضی و آمار

تئوری های مدیریت

اقتصاد خرد و کلان

تحقیق در عملیات

مدیریت مالی

بازاریابی و مدیریت بازار

معدل موثر

میانگین وزنی

رتبه

48.89

70

43.33

84.44

21.84

58.89

83.33

18.71

57.1038

3

43.33

54.17

29.17

63.33

51.72

35.56

83.33

15.99

49.6075

23

21.11

66.67

31.67

58.89

60.92

35.56

70

16.62

46.4013

34

41.11

39.17

38.33

68.89

21.84

24.44

82.22

17.71

44.465

45

13.33

37.5

55

77.78

32.18

40

72.22

15.86

45.2719

54

30

27.5

40

58.89

27.59

37.78

75.56

18.47

41.54

71

32.22

40

47.5

74.44

0

30

82.22

15.61

43.28

78

32.22

51.67

20

57.78

27.59

30

84.44

15.89

41.2263

116

12.22

55

32.5

44.44

50.57

38.89

64.44

17.15

40.0525

120

3.33

53.33

50.83

65.56

22.99

26.67

74.44

15.89

40.5288

133

68.89

32.5

51.67

56.67

0

0

56.67

14.88

40.835

141

24.44

48.33

24.17

62.22

28.74

40

61.11

16.14

39.1644

160

22.22

44.17

45.83

55.56

55.17

0

60

15.18

39.6219

172

16.67

35.83

42.5

65.56

10.34

18.89

82.22

16.51

37.6994

199

32.22

31.67

25.83

70

-1.15

26.67

88.89

-

37.8944

200

18.89

10

44.17

78.89

32.18

32.22

34.44

19.04

35.29

219

22.22

42.5

35.83

60

22.99

25.56

62.22

15.83

37.5431

228

18.89

47.5

27.5

58.89

20.69

28.89

66.67

16.01

36.5281

267

6.67

38.33

47.5

73.33

21.84

31.11

48.89

14.79

36.8444

295

44.44

28.33

34.17

64.44

3.45

0

58.89

18.26

34.1281

297

31.11

28.33

23.33

52.22

25.29

26.67

71.11

15.8

35.66

321

28.89

70

30.83

72.22

12.64

0

51.11

14.04

36.9438

325

20

38.33

22.5

56.67

39.08

22.22

58.89

16.44

34.8675

341

7.78

58.33

25

40

45.98

23.33

54.44

17.67

33.9063

342

4.44

12.5

39.17

57.78

21.84

32.22

80

17.31

33.7194

371

11.11

52.5

46.67

52.22

40.26

0

46.67

15.69

34.79

378

12.22

14.17

40

75.56

24.14

0

76.67

-

33.6088

379

37.78

0

31.67

40

22.99

33.33

68.89

17.14

33.6731

380

30

38.33

25.83

73.33

20.69

0

53.33

16.86

33.6781

398

36.67

25

27.5

34.44

21.84

15.56

86.67

15.1

34.9706

404

منبع : سایت مدیران